შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელებათანხა
სოციალურ ქსელში რეკლამის განთავსება10600
სარეკლამო რგოლის განთავსება მონიტორზე2533.46
სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში სამარშრუტო ტაქსებზე უკანა მინის ბრენდირება4000
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიისათვის მცირეფასიანი სარეკლამო მასალის შეძენა82000