საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამის სახესახელწოდებათანხა
როლაპი შტენდერი სარეკლამო საინფორმაციო პროდუქცია30 ივნისს ძებნა-გადარჩენის საწვრთნელი ღონისძიება 150
ბანერი22-24 ოქტომბერი კონფერენცია the nippon470
შტენდერი22-24 ოქტომბერი კონფერენცია the nippon200
ბროშურა15 სექტემბერი შავი ზღვის და კასპიის ზღვის ტრანსპორტის საერთაშორისო ფორუმი300
ვიდეო რგოლის გადაღება26 ივნისი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე 375
ახალი ამბების გავრცელებაინტერნეტში გასავრცელებელი ახალი ამბები3500