ხ.დ.კ.

რა არის ღია მონაცემები?

საჯარო დაწესებულებებისთვის ღია მონაცემი წარმოადგენს ელექტრონულ ფორმატში სტრუქტურირებული სახით არსებულ ისეთ მონაცემს, რომლის გასაჯაროება დასაშვებია და გამოქვეყნება მარტივადაა შესაძლებელი.

შემიძლია გამოვიყენო პლატფორმაზე გამოქვეყნებული მონაცემები?

კი. პლატფორმაზე გამოქვეყნებული მონაცემების გამოყენება ყველას შეუძლია. მთავარია მიუთითოთ, რომ მონაცემები აღნიშნული პლატფორმიდან აიღეთ. წყაროს მითითებისას შეგიძლიათ მიუთითოთ შემდეგი: მონაცემები მოპოვებულია პლატფორმიდან: www.datalab.ge

შემიძლია ჩავერთო ინიციატივაში?

კი. თუ გაქვს ცალკეული მონაცემთა ბაზა, რომელიც რომელიმე საჯარო დაწესებულებიდან გამოითხოვეთ, დაგვიკავშირდით. ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ, მონაცემთა ბაზას გამოვაქვეყნებთ პლატფორმაზე და აუცილებლად დაფიქსირდება, რომ აღნიშნული მონაცემთა ბაზა თქვენ მოიპოვეთ კონკრეტული საჯარო დაწესებულებიდან. შესაბამისად, საავტორო უფლებები დაცული იქნება, ხოლო თქვენი მონაწილეობა დაფიქსირდება.

როგორ აპირებთ პლატფორმის გამოყენების წახალისებას საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში?

ამჟამად გამოცხადებული გვაქვს ანალიტიკური სტატიების კონკურსი - მონაცემები ცვლილებებისთვის, რომლის მიზანია ღია მონაცემების დამუშავებისა და მონაცემებზე დაყრდნობით ანალიტიკური სტატიების მომზადების წახალისება. დაინტერესებულმა კონკურსანტებმა საქართველოში საჯარო პოლიტიკისა და საჯარო ფინანსების საკითხების შესახებ უნდა მოამზადონ 2-5 გვერდიანი, ვიზუალურად და გრაფიკულად გამდიდრებული ანალიტიკური სტატიები.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველას.