საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორია

აქ შეგიძლია მოძებნო მონაცემები, ვიზუალიზაციის მარტივი საშუალებები და რესურსები მონაცემთა დასამუშავებლად, გააკეთო მონაცემთა ვიზუალიზაცია, ჩაატარო კვლევა, განავითარო ვებ და მობილური აპლიკაციები