სსიპ ეროვნული საშენი მეურნეობის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამის ტიპითანხა
სატელევიზიო0
ინტერნეტი, ჰოსტინგი3300
სოციალური ქსელი335
საბეჭდი მასალები0
ბროშურები1500
ბუკლეტები0
სხვა სარეკლამო ხარჯები0