თბილისის მერიის რეკლამის ხარჯი - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გადარიცხვის თარიღიმიმღების დასახელებაგადახდის დანიშნულებათანხა ლარებში
20.01.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი79.51
20.01.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი138.93
09.02.2017სოციალური ქსელი facebookრეკლამის ხარჯი1332.8
17.02.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი118.41
17.02.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციაგადასახადები65.36
17.03.2017სოციალური ქსელი facebookინტერნეტით რეკლამის განთავსების ხარჯი1251.95
07.04.2017შპს შპს პრო მედიარეკლამის ხარჯი49102.14
11.04.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი1700
11.04.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი203.8
11.04.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი14.67
11.04.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი115.19
11.04.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი8.18
04.05.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი14.64
04.05.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი8.23
12.06.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი6.8
12.06.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი3.84
06.07.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი7.46
06.07.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი4.21
03.08.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი32888.46
30.08.2017შპს შპს UM Georgiaსაინფორმაციო ვოდეორგოლის განთავსების მომსახურება5100
30.08.2017შპს შპს UM Georgiaსაინფორმაციო ვოდეორგოლის განთავსების მომსახურება8500
26.09.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი28274.05
26.09.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი31978.61
26.09.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი34234.28
25.09.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი34840.84
03.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი1700
03.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი5100
03.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი5100
03.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი5100
06.10.2017შპს შპს ბისსტუდია თბილისობა 2017 -თან დაკავშირებით ერთჯერადი გამოყენების საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლის დამზადების მომსახურება29490
06.10.2017შპს შპს კავკასიის კინო სერვისი თბილისობა 2017 -თან დაკავშირებით ერთჯერადი გამოყენების საინფორმაციო-სარეკლამო ვიდეო რგოლის დამზადების მომსახურება47500
13.10.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი23476.02
13.10.2017შპს შპს ბრავო მედიარეკლამის ხარჯი29214.7
30.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი2550
30.10.2017შპს შპს UM Georgiaრეკლამის ხარჯი2550
06.11.2017სოციალური ქსელი facebookინტერნეტით რეკლამის განთავსების ხარჯი1314.2
07.11.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი41.14
07.11.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი23.55
08.12.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი82.89
08.12.2017ერთიანი ანგარიში. საგადასახადო ინსპექციასოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი46.29
26.12.2017სოციალური ქსელი facebookინტერნეტით რეკლამის განთავსების ხარჯი9883.38
28.12.2017შპს შპს ინტერაქტივ სოლუშენსსაახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ერთჯერადი გამოყენების საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლის დამზადების მომსახურება8144.95
28.12.2017შპს სტუდია 1,2,3 საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ერთჯერადი გამოყენების საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლის დამზადების მომსახურება57731.5