სახელმძღვანელო

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

წინამდებარე სახელმძღვანლოში შემოგთავაზებთ პრაქტიკულ რჩევებს, თუ რას უნდა დააკვირდეთ ვებგვერდებზე ინფორმაციის მოძიებისა და გადამოწმებისას. გზამკვლევი იწყება საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავების შესახებ საჭირო ინფორმაციით. ამას მოსდევს საჯარო ფინანსების განკარგვის მონიტორინგისთვის სასარგებლო სხვა ელექტრონული რესურსებისა და მექანიზმების მიმოხილვა.

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

წინამდებარე სახელმძღვანლოში შემოგთავაზებთ პრაქტიკულ რჩევებს, თუ რას უნდა დააკვირდეთ ვებგვერდებზე ინფორმაციის მოძიებისა და გადამოწმებისას. გზამკვლევი იწყება საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავების შესახებ საჭირო ინფორმაციით. ამას მოსდევს საჯარო ფინანსების განკარგვის მონიტორინგისთვის სასარგებლო სხვა ელექტრონული რესურსებისა და მექანიზმების მიმოხილვა.
სრულად