კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2016 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შესყიდვის საფუძველიშესყიდვის ობიექტიხელშეკრულების თანხაგადახდილი თანხა (ლარი)
გამ. ელ. ტენდერისარეკლამო ბანერების განთავსება2925729257
კონკურსიერთიანი საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავება და განხორციელების სტრატეგიის მომზადება (პროქტი დაიცავი მემკვიდრეობა)180540180540
მთავრობის ფონდისარეკლამო მომსახურების(მედია სივრცეში სარეკლამო სოციალური რგოლების განთავსება)128792128199.12