განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2016 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მიმღებითარიღითანხა
შ.პ.ს ტვ ინტერნეიშენელი2016-06-20 11:09:209000
შ.პ.ს ტვ ინტერნეიშენელი2016-07-05 16:33:04113619.5
შპს გაზეთი ვრასტანი2016-07-15 16:05:131000
შპს გურჯისტანი2016-07-15 16:05:131000
შპს შპს აუთდორ მედია ჰაუსი2016-08-04 11:21:0344403.11
შპს შპს ბეთერ ფლაი2016-08-17 16:45:0250080.82
შპს გაზეთი ვრასტანი2016-09-23 16:13:131000
შპს გურჯისტანი2016-09-23 16:13:131000
შპს გურჯისტანი2016-11-29 15:27:051000
შპს გაზეთი ვრასტანი2016-11-29 15:27:051000
შპს გაზეთი ვრასტანი2016-12-22 12:11:301000
შპს გურჯისტანი2016-12-22 12:11:301000