თბილისის მერიის რეკლამის ხარჯი - 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გადარიცხვის თარიღიმიმღების დასახელებაგადახდის დანიშნულებათანხა ლარებში
22.01.2018შპს შპს ბეთერ ფლაისაახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ერთჯერადი გამოყენების საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლის დამზადების მომსახურება115186.8
26.01.2018შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი-2 პირდაპირ ეთერში სატელემაუწყებლო მომსახურება21470.83
26.01.2018სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელიპირდაპირ ეთერში სატელემაუწყებლო მომსახურება1306.8
08.02.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი1620.92
08.02.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი920.99
16.02.2018სახელმწიფო ორგანოები, ქ.თბილისის მერიაინტერნეტით რეკლამის განთავსების ხარჯი11202.98
01.03.2018სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელიპირდაპირ ეთერში სატელემაუწყებლო მომსახურება1071.57
15.03.2018შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი-2 პირდაპირ ეთერში სატელემაუწყებლო მომსახურება19412.99
15.03.2018შპს ტელეიმედი პირდაპირ ეთერში სატელემაუწყებლო მომსახურება43595.1
20.03.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი910.25
20.03.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი511.08
02.04.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი1096.07
02.04.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი618
24.04.2018შპს შპს Elephantრეკლამის ხარჯი12740
20.06.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი116.03
20.06.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებაზე უკუდაბეგვრით დღგ-ს გადასახადის ხარჯი365.6
21.06.2018სახელმწიფო ორგანოები, ქ.თბილისის მერიაინტერნეტით რეკლამის განთავსების ხარჯი835
27.06.2018საგადასახადო ინსპექცია. გადასახადებისოციალურ ქსელში სარეკლამო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ხარჯი92.48