რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2016 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამახარჯი
სარეკლამო ბილბორდების დამზადება და განთავსება51330
სარეკლამო-საინფორმაციო კომპანიის წარმოება საინფორმაციო ონლაინ გამოცემის www.ipn.ge-ს მთავარ გვერდზე 6363.12
სარეკლამო-საინფორმაციო კომპანიის წარმოება საინფორმაციო ონლაინ გამოცემის www.ipn.ge-ს მთავარ გვერდზე 3343.21
სარეკლამო-საინფორმაციო კომპანიის წარმოება საინფორმაციო ონლაინ გამოცემის www.ipn.ge-ს მთავარ გვერდზე 323.67
სარეკლამო-საინფორმაციო კომპანიის წარმოება რეგიონული საინფორმაციო ონლაინ გამოცემების პირველ გვერდზე7600
რგოლების დამზადება199631.5
ბეჭდვითი მომსახურება147968.16
სარეკლამო რგოლების განთავსება ტელევიზიაში255532.71
სარეკლამო რგოლების განთავსება რადიოში26047.13
ვებ-ბანერების განთავსება18723.01