ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სარეკლამო ხარჯის სახეობა გაწეული ხარჯის ოდენობა (ლარი)
ბრენდირებული საქონლის შესყიდვა10906.5
საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურება2400
საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურება1200
საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურება1200
საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურება7718