საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სახეები: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მონაწილეობით26281303851
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა გაჩერებულ სატრანსპორტო საშუალებასთან 1187175
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა და ამობრუნება24430453
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა /შეჯახება დაბრკოლებაზე 34234515
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა/შეჯახება ქვეით მოსიარულეზე14001021468
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა ველოსიპედისტის მონაწილეობით 47345
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა მოტოციკლეტისტის მონაწილეობით1614171
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა/შეჯახება მსხვილფეხა ან წვრილფეხა პირუტყვზე 10-10
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მონაწილეობით 35760
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალების/ების მონაწილეობით1363149