საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა სატრანსპორტო საშუალებების ტიპის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
მსუბუქი 34122274748
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება 21411408
სატვირთო 21542327
მოტოციკლი 1978212
სხვა სატრანსპორტო საშუალება1055120
დაუდგენელი978271082