საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა სტატისტიკა სქესის და ასაკის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაიღუპული - მდედრობითიდაღუპული - მამრობითიდაშავებული - მდედრობითიდაშავებული - მამრობითი
0-7 წელი16157161
8-16 წელი48232303
17-25 წელი5465321006
26-40 წელი9667241330
41-60 წელი1881696895
61- და მეტი წელი3045452386
დაუდგენელი1-1211