საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა სატრანსპორტო საშუალებების ტიპის მიხედვით: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
მსუბუქი26421803671
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება15310276
სატვირთო26650373
მოტოციკლი28913313
სხვა სატრანსპორტო საშუალება1183128
დაუდგენელი1388221619