საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა (სსკ 276-ე მუხლის მიხედვით)დაიღუპადაშავდასაგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა (საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით)
თბილისი2891100800323030
აჭარა5583715142934
სამეგრელო-ზემო სვანეთი258346801293
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი5949015253069
შიდა ქართლი345538091542
ქვემო ქართლი421469962159
კახეთი364637021288
სამცხე-ჯავახეთი12814380837
მცხეთა166276471404
გურია11417433575