საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაიღუპადაშავდა
0-7 წელი7318
8-16 წელი12535
17-25 წელი511538
26-40 წელი752054
41-60 წელი991591
61- და მეტი წელი75838
დაუდგენელი123