უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა ვიზიტის მიზნის მიხედვით: 2015-2023 (ათასი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელიდასვენება, გართობა, რეკრეაციამეგობრების/ნათესავების მონახულებამკურნალობა, გაჯანსაღებაშოპინგიტრანზიტი სხვა ქვეყანაში გადასასვლელადპროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობასხვა
2015137.3103.0618.6741.5282.9347.357.11
2016152.2104.4617.0742.1981.9945.465.97
2017203.9120.1614.6251.5797.844.347.8
2018256.3121.9216.3541.5399.1351.9813.02
2019279.9122.4411.3243.64103.6169.2913.53
2022210.278.481.7916.5853.26633916675825.985.65
2023269.1104.82.427.665.834.99.8