ადგილობრივ ტურიზმში ვიზიტების განაწილება მონახულებული რეგიონების მიხედვით: 2015-2023

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელიქ. თბილისიაჭარის ა/რიმერეთიკახეთიმცხეთა- მთიანეთისამეგრელო- ზემო სვანეთისამცხე- ჯავახეთიქვემო ქართლიშიდა ქართლისხვა რეგიონები
2015248.6111.721787.355.48451.268.970.738.8
2016264117.5222.984.16681.542.975.583.447.8
2017268.9136.119673.364.877.34868.875.348.9
2018288.8147.8198.883.363.476.44872.776.944.3
2019286.8165207.990.278.289.151.285.485.852.6
2020237124.1180.290.575.770.238.277.988.258.1
2021300.1163.6241.8119.4133.393.253.9117.3124.368.2
2022316.9152.9230.8126.1109.292.854104.3104.971.9
2023368.2166.5342.6132.8115.2106.371.6119.6110.575.2