უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 2015-2023

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელი15-3031-5051-7071+
201599.1815476.95.6
2016101.7160.781.75.9
2017121.38196.7101.27.1
2018134.41221.7114.28.8
2019136.82234.9123.510.6
202022.446.122.10.9
202129.459.128.21.7
202289.5157.174.36
2023114.6204.999.98.8