რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებულიგახსნილი
განზრახ მკვლელობა მ. 1084238
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1093230
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1087470
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1094747
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 115107021
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 1162056
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117189167
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 118168147
ოჯახში ძალადობა მ. 126 141063586
ძალადობა34572088
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა1614
გაუპატიურება მ. 137176123
მუხლები: 138-141402279
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 1438835
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .133
მძევლად ხელში ჩაგდება10
მუქარა მ 15136993280
მუხლები: 142-17045783834
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)356
ქურდობა მ. 177158628477
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ1228236
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ37211508
ძარცვა მ.178312276
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ44
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ119
ყაჩაღობა მ.17910686
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ159
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა97
თაღლითობა მ. 1801660882
გამოძალვა მ. 1818656
ნივთის დაზიანება მ. 1871081397
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)580375
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)635212
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)1598198
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)118103
ხულიგნობა მ. 2398276
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 2361072902
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1504458
მუხლები: 222-235, 237, 238630520
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)15735
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )50
ნარკოტიკული დანაშაული (მ. 260-274) 54715170
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 2627759
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 260 27232515
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265953939
მცენარე კანაფის ან მარიხუანის უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან/და გასაღება მ. 273(1)15621513
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2762397792
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)931351
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)552367
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )6846
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )148
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 3328530
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3332407
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 34211565
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 3415834
ქრთამის აღება მ. 3383215
ქრთამის მიცემა მ. 339139
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 36218021154
მუხლები: 343-361, 363897669
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)4428
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)16384
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)6955
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )1122867
დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ (მ. 382-396)3929
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)32