მსჯავრდებულთა რაოდენობა სასჯელის ღონისძიებების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
თავისუფლების აღკვეთა270824742324317235257930978888468384913574544406426459494442382835593964
გამასწორებელი სამუშაოები7638416618266730010000001
პირობითი მსჯავრი3528360035503588375570029585106018599948494985305863975816922673064617740
ჯარიმა2344239421292177165818208281010132412961118778183127223006356830793207
გადაედოთ განაჩენის აღსრულება5023132723774421001122
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა382101019261167742427751575614551352895
სხვა1884251404680936311321538155912586437