რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სულ რეგისტრირებულიაგახსნილია
განზრახ მკვლელობა მ. 1086758
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1093228
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1086661
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1091815
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 1156657
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 11616515
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117224145
მძიმე მუხლი 117-II-VIII ნაწ.4429
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 11822099
ოჯახში ძალადობა მ. 126 121431554
მუხლები: 120-12627621711
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნა159
გაუპატიურება მ. 1375918
მუხლები: 138-141280202
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 1437230
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .212
მძევლად ხელში ჩაგდება მ. 14431
მუქარა მ 151482286
მუხლები: 142-170271111
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)3812
ქურდობა მ. 177105784483
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ1526334
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ2341843
ძარცვა მ.178291218
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ84
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ51
ყაჩაღობა მ.179275176
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ2518
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა2014
თაღლითობა მ. 1801568768
გამოძალვა მ. 1819329
ნივთის დაზიანება მ. 187773246
მუხლები: 182, 182 2 , 183, 185,186, 188,189,189 1807266
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)364196
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)581152
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)18782
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)3520
ხულიგნობა მ. 2396445
მძიმე მუხლი 239-III3218
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 2361138869
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1325262
მუხლები: 222-235, 237, 2384830
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)16324
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )70
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში (მ. 259 5 )00
ნარკოტიკული დანაშაული - მძიმე მუხლები: 260, 261-III-IV, 262, 263-III-IV, 264-II-IV, 265-II-III, 266. 267. 268-II-III, 271-III-IV, 272-II-III.26362330
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 262200164
ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა ან გასაღება მ. 26023272063
ფსიქოტროპული საშუალებების კონტრაბანდა მ. 2632019
ფსიქოტროპული საშუალებების შეძენა, შენახვა, გასაღება მ. 2617977
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265128121
ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებითი მოხმარება მ.273, 273¹19981941
მუხლები: 264, 266-272, 274102
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2762605777
დაზარალებულის სიკვდილით მ. 276- V-VIII322138
მუხლები: 275, 277-283212
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)506128
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)868281
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )2114
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )1910
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 3326113
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3332724
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 342618
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 3413412
ქრთამის აღება მ. 3385925
ქრთამის მიცემა მ. 339136
მუხლები: 334, 335, 337, 339 1 , 340, 342 131
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 3621438863
მუხლები: 343-361, 363983654
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)215
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)14552
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)2624
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )946649
დეზერტირობა მ. 38953
მუხლები: 382-388, 390-396688
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)156
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ (მ. 404-413)00