საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები ასაკის მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

≥1617-2425-4445-60≤ 61
დაიკარგა1737804630
მოიძებნა1325492411
ნაპოვნია გარდაცვლილი03464
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00010
დარჩა მოსაძებნი49271515