საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები სქესის მიხედვით: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წლის დასაწყისისთვის იძებნებოდაშეიქმნა საანგარიშო პერიოდშიშეწყდა საანგარიშო პერიოდშიდარჩა დასაძებნი
ქალი2206465219
კაცი776141114803