საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ასაკის მიხედვით სორტირებული ძებნის სტატისტიკური მონაცემები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

≤ 1617-2425-4445-6061≥
დაიძებნა10000
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00100
დადგენილია გვამი10664
შეწყვეტილია სხვა მიზეზით1417442110
აქტიურია/ დარჩა დასაძებნი917231912