ნარკოტიკულ დანაშაულებზე საპროცესო შეთანხმების შედეგები: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სსკ მუხლებიგამოტანილია განაჩენი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე (პირი)თავისუფლების აღკვეთა( პირი)პირობითი მსჯავრი(პირი)ჯარიმა (პირი)საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა(პირი)განხილულია სასჯელის დაუნიშნავად (პირი)
2601570382115533
261246162
262101781112
2635212
264
2653121319075331
2732064518467
273 13692491351821