ნარკოტიკულ დანაშაულებზე საპროცესო შეთანხმების შედეგები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სსკ მუხლებიგამოტანილია განაჩენი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე (პირი)თავისუფლების აღკვეთა( პირი)პირობითი მსჯავრი(პირი)ჯარიმა (პირი)საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა(პირი)შინაპატიმრობა(პირი)განხილულია სასჯელის დაუნიშნავად (პირი)
26014494868584310151
2613441713
262113841415
2636132
264211
2657664116121
273810280317411
273 138430131223