ცხოველებისა და ფრინველებისადმი სასტიკი მოპყრობის (ასკ 104-ე მუხლი) მიმართ გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასკ 104-ე მუხლი
20080
20090
20100
20110
20120
20131
20141
20152
20160
20170
20184