ცხოველის წამების ან მისდამი სასტიკი მოპყრობის (სსკ 259-ე მუხლი) მიმართ გამოძიების დაწყების მუხლობრივი მაჩვენებელი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

259-ე მუხლი I ნაწილი259-ე მუხლი II ნაწილი ა 259-ე მუხლი II ნაწილი ბ259-ე მუხლი II ნაწილი გ
20087000
20095000
20105000
20113000
201213000
20135000
201410100
201519000
201615000
201721200
201861201