2017-2018 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრების შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

პარლამენტის თავმჯდომარეპარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეპარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეუმრავლესობის ლიდერიუმცირესობის ლიდერიკომიტეტის თავმჯდომარეფრაქციის თავმჯდომარედროებითი კომისიის თავმჯდომარეუმრავლესობის ლიდერის მოადგილეუმცირესობის ლიდერის მოადგილეკომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეპარლამენტის წევრი
2018 (სარგო)6738,756403,756338,755538,755538,755538,755468,754938,754803,754803,754803,754738,754738,754623,75
2017 (სარგო, დანამატი)6738,756403,756338,755538,755538,755538,755468,754938,754803,754803,754803,754738,754738,754623,75