საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშვალდებული სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელი პირის 2017-2018 წლების შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროსაქპატენტისაჯარო სამსახურის ბიუროსტატისტიკის ეროვნული სამსახურიკონკურენციის სააგენტოვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
2018 (ყოველთვიური სარგო)7500700065006200590059004500
2017 (ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება სულ)10635703362505251590059004353