სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამათანხა
საიმიჯო ვიდეორგოლი1250
კალენდარი, ჰიდროგრაფიული სამსახურის ლოგოს გამოსახულებით677.97
ჩანთა, ჰიდროგრაფიული სამსახურის ლოგოს გამოსახულებით508.47
მისალოცი ბარათი ჰიდროგრაფიული სამსახურის ლოგოს გამოსახულებით177.97