სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების სტატისტიკა დანაშაულის კვალიფიკაციის მიხედვით: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სსკ-ის მუხლებიგანხილულიადაკმაყოფილდანაწილობრივ დაკმაყოფილდაარ დაკმაყოფილდა
180898531
181696423
3386565
21032284
179271755
17719163
108191414
212211911
26015141
19411101
223 111101
1822222
1871212
1178611
214862
2181010
33366
372642
11555
143 1871
143 211
143651
378 144
14155
36233
18533
10966
205 1321
20088
230211
32833
26422
33933
200 122
344 133
22144
34133
18611
12611
17811
144 111
26222
37822
32322
378 222
37911
192321
25411
34011
353 111
23611
28411
30311
სხვა სახელმწიფოს სსკ-ის მუხლები22