ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რეესტრის სტატისტიკური მონაცემები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სასამართლოშემოვიდადატოვებულია განუხილველადგანხილულიადაკმაყოფილდანაწილობრივ დაკმაყოფილდაარ დაკმაყოფილდამასალის განადგურება
სულ615710614759318413216
თბილისი3995639893916403310
ბათუმი279279275132
ქუთაისი31831831242
რუსთავი21121119876
ზუგდიდი28728724641
გორი192318918225
თელავი1411411227121
ბოლნისი84848013
ახალციხე80807913
ოზურგეთი7878762
მცხეთა102102993
ფოთი7717676
სამტრედია42423822
სენაკი69696036
ზესტაფონი505032117
ხელვაჩაური1919181
ხაშური131313
თეთრიწყარო25251915
საჩხერე25252131
გურჯაანი202020
სიღნაღი4848471
ახალქალაქი222