შინამეურნეობების წილი ინტერნეტზე წვდომის არ ქონის მიზეზების მიხედვით (%) - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საქართველოქალაქი სოფელი
საშუალება გვაქვს სხვაგან ვისარგებლოთ ინტერნეტით34.138.729.9
აღჭურვილობა ძვირია32.524.739.5
მიმდინარე ხარჯები დიდია44.740.848.2
სხვა2129.713.2