ინტერნეტის გამოყენების სიხშირის გადანაწილება (%) ასაკობრივი ჯგუფისა და გენდერულ ჭრილში - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისულ
ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე91.183.676.986.685.14213220198978.885.8
კვირაში ერთხელ მაინც (მაგრამ არა ყოველდღე)7.412.917.810.811.7078289724639.315.811.3
უფრო იშვიათად, ვიდრე კვირაში ერთხელ1.53.55.32.63.21.75.42.9