ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო22,221,913,914,119,312,5
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური64,150,328,919,116,510,9
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური5,04,13,03,94,86,5
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია3,26,03,85,47,66,2