განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი64,556,919,413,39,724,3
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი27,557,011,09,97,77,3
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი42,9109,069,959,164,931,5
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო38,437,730,938,538,815,3
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური10,710,49,813,313,212,6
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა-9,96,56,47,35,7
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-25,513,914,813,822,4