გუბერნატორის ადმინისტრაციების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია25,623,87,94,44,14,7
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია2,521,511,11,50,25,8
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია15,411,75,13,94,01,5
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია13,412,25,45,75,46,3
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 33,328,814,611,214,114,7
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია3,53,62,102,93,23,1
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია43,920,88,16,55,83,8
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია11,710,04,83,12,52,5
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია12,811,84,13,33,03,4