გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
გარემოს ეროვნული სააგენტო2,910,31,18,98,632,4
დაცული ტერიტორიების სააგენტო---12,512,950,6
ეროვნული სატყეო სააგენტო---26,034,670,3
ეროვნული საშენი მეურნეობა---0,91,31,5
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---5,83,50,1