წითელას შემთხვევები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2013-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

<11-4 წლამდე5-14 წლამდე15-1920-2930-5960 და მეტი
2019474587396285960119323
20182173093021595926119
2017121239514120
20164610210
20156595782597701
20143205004924018745576
2013739109711358582479154715