წითელას შემთხვევები რეგიონების მიხედვით: 2010-219

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2010 წ2011 წ2012 წ2013 წ2014 წ2015 წ2016 წ2017 წ2018 წ2019 წ
აფხაზეთი---15121--1424
აჭარა233195686465322135
გურია2117017--143041
თბილისი5137374413652557108541670
იმერეთი55549722023--469570
კახეთი1-248612131-37315
მცხეთა-მთიანეთი-8221054211-2994
რაჭა-ლეჩხუმი-1-758---1310
სამეგრელო3344097711912285484
სამცხე-ჯავახეთი-1-785---2868
ქვემო ქართლი11288718190-383333
შიდა ქართლი-284116832813--35174
სხვა უწყებები3-13838-----