წითურას შემთხვევები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2013-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

<11-4 წლამდე5-14 წლამდე15-1920-2930-5960 და მეტი
20193302010
20180000000
20170310100
20162322210
20151149170430
20140211000
20130000000