რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებულიგახსნილი
განზრახ მკვლელობა მ. 1084640
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1093129
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1088879
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1094641
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 115160915
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 1162583
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117198157
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 11813399
ოჯახში ძალადობა მ. 126 147673631
ძალადობა37201734
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა1813
გაუპატიურება მ. 13717097
მუხლები: 138-141360168
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 14314038
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .145
მძევლად ხელში ჩაგდება33
მუქარა მ 15133292633
მუხლები: 142-17042803070
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)306
ქურდობა მ. 177168575816
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ1579275
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ39201064
ძარცვა მ.178255219
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ86
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ55
ყაჩაღობა მ.179154124
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ168
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა118
თაღლითობა მ. 1801835807
გამოძალვა მ. 1817038
ნივთის დაზიანება მ. 1871496338
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)612453
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)474146
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)870148
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)5938
ხულიგნობა მ. 2395440
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 236993758
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1478374
მუხლები: 222-235, 237, 238599441
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)20017
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )131
ნარკოტიკული დანაშაული (მ. 260-274) 38733448
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 2625431
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 260 18951621
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265614589
მცენარე კანაფის ან მარიხუანის უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან/და გასაღება მ. 273(1)12151126
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2762747671
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)1114219
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)481295
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )3930
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )97
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 3328422
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3333039
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 3426430
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 3414424
ქრთამის აღება მ. 3382923
ქრთამის მიცემა მ. 339104
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 3621521934
მუხლები: 343-361, 363780566
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)2913
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)15263
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)4534
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )1139747
დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ (მ. 382-396)6728
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)691