ოჯახში მომხდარი დანაშაულის შემთხვევები სახეობების მიხედვით: 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201320142015201620172018 (14.10 მდგომარეობით)
მკვლელობა8221221257
ჯანმრთელობის დაზიანება202831453826
ძალადობა (სხვა)431544858135021294078