პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წარმომადგენლობითი ხარჯები2018 წელი
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯები289561
წვეულებისა და ღონისძიების ხარჯები218824
სასტუმროს მომსახურების ხარჯები188308
სუვენირის შეძენის ხარჯები148848
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები497
გვირგვინის შეძენის ხარჯი350