მინისტრის პირველი მოადგილეების 2017-2018 წლების შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იუსტიციის სამინისტროსაგარეო საქმეთა სამინისტრორეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროშერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2018 (სარგო)69506400610059004650
2017 (სარგო, პრემია, დანამატი)719663926637,559004956