უსაფრთხოების სტატისტიკა საჯარო სკოლებში

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი
მოსწავლეებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა258225383673
აკრძალული ნივთების მოხმარება180618662452
მაღალი რისკის შემცველი საგნები (დანა, ბასრი ან მჩხვლეტავი საგანი, და სხვ) 187177176
სკოლიდან გაპარვისა და გაკვეთილების ჩაშლის სტატისტიკა8403895110838
გაკვეთილების ჩაშლა449548536553